Polityka prywatności portalu i sklepu internetowego www.maxxfun.pl z dn. 17.12.2021 r.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez portal i sklep internetowy www.maxxfun.pl.

 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników jest Maxxfun.pl Kinga Kryger z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Modrzewiowa 12, NIP: 7831469281, REGON: 639607760.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi.

 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie ofert od naszych partnerów)
  b) w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych
  – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (marketing produktów i usług oferowanych przez nas),
  – w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (dokonywanie zakupów w sklepie; prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym)
  c) w przypadku, jeżeli przepisy prawa obligują nas do tego (przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków prawa fiskalnego)

 5. Portal i sklep internetowy Maxxfun.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 6. Zasady gromadzenia informacji za pomocą plików „cookies” opisane zostały w odrębnym dokumencie - Polityka plików “cookies”.

 7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. dla realizacji zamówienia złożonego przez klienta w sklepie internetowym.

 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Nie zostaną one również przekazane poza Unię Europejską. Natomiast dane te mogą zostać przekazane podmiotom, którym zlecamy zadania w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego (operatorzy systemów informatycznych) lub też w celu dostarczenia zamówionego towaru (firmy kurierskie, poczta, zewnętrzni dostawcy produktów).
  Dostęp do danych osobowych mają również pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

 9. Do danych przetwarzanych przez nas przysługuje wgląd osobie fizycznej, której te dane dotyczą. Osoba ta ma również prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

 10. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług.

 12. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności portalu i sklepu internetowego www.maxxfun.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 14. W portalu i sklepie internetowym www.maxxfun.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Śledź nas na Facebooku